HET GOEDE DOEL BIJ DE ONDERNEMER VAN HET JAAR CRANENDONCK 2017

De opbrengsten van deze verkiezing gaan naar alle Peuterspeelzalen in de gemeente Cranendonck.

 
Waarom peuterspeelzalen
In Cranendonck zijn momentel zeven peuterspeelzalen.
Velen kennen wel iemand die een kind of kleinkind op de peuterspeelzaal heeft of heeft gehad. Daarom onderschrijft iedereen ook het belang van goede opvang.

Ondanks een jaarlijkse subsidie van de gemeente bestaat er een grote behoefte aan aanvullende middelen om de ontwikkeling van de peuters nog beter te stimuleren.
 
Bij de peuteropvang locaties van Peuterdorp is TAAL ontzettend belangrijk. Lees hier meer daarover.

In de Grenskoerier van 6 september is hierover ook een artikel geplaats.
U leest het hier.
 
Reden waarom de opbrengst dit jaar aan dit Goede Doel wordt geschonken.

Goede Doelen uit voorgaande verkiezingen van de Ondernemer van het Jaar Cranendonck

2009       Belevingsgerichte tuin in Marienburgt, Budel € 15.000,--
2011 Stichting Bambale: de bouw van een lagere school in Congo € 15.000,--
2013 3 goede doelen zijnde:  
  Bibliotheek Budel: Prowise electronisch bord €   4.500,--
  Stichting Vakantiewerk Budel €   3.000,--
  Stichting Leergeld, Cranendonck €   7.500,--
2015 "Vriendenbus" Kiwanis Cranendonck € 14.500,--


 

Goud Sponsors

Zilver Sponsors

Brons Sponsors